Sensoplastyka

Najprościej można powiedzieć, że jest to taka plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Czyli plastyka sensoryczna dla wszystkich dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci m.in:

 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę),
 • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe.

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

Dzięki wprowadzeniu działań opartych na Metodzie – Sensoplastyka® wg. I. A. Stefańskiej w pracy z dziećmi, wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia, a także poszerzamy zakres ich słownictwa.

Zajęcia z edukacji multisensorycznej małych umysłów

Zajęcia dedykowane dla dzieci w wieku od 5 roku życia. Innowacyjny program nauczania poprzez zabawę, przy użyciu gier planszowych z odpowiednio doposażonym tłem muzycznym.

 Korzyści:

 • zrozumienie emocji swoich i innych
 • poprawa skupienia na zadaniu
 • celowość, ustalenie i przestrzeganie zasad
 • poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań
 • praca w grupie
 • poznawanie różnego rodzaju gier z uwagi na elementy gry oraz sposób rozgrywki
 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • poszerzenie możliwości spędzania czasu wolnego w małej lub dużej grupie bez udziału elektroniki
 • samodzielne wykonanie niektórych gier
 • kształtowanie sprawności manualnych

Zajęcia z logopedą

Systematyczne grupowe zajęcia podczas których realizowane są cele wynikające z potrzeb  dzieci, z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod terapeutycznych.

W trakcie zajęć terapeutycznych staramy się podążać za dzieckiem, dostosowując zadania do jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i gotowości działania. Wykorzystujemy elementy wielu metod, by zajęcia były atrakcyjne, interesujące i efektywne, by przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze.

Zajęcia grupowe z możliwością umówienia spotkań indywidualnych.

Logorytmika

Logorytmika łączy w sobie terapię logopedyczną i rytmikę. Takie zestawienie umożliwia zaktywizowanie sfery zarówno słuchowej, jak i ruchowej uczestnika zajęć. Logorytmikę stosuje się głównie, pracując z dziećmi, ale także z pacjentami z zaburzeniami słuchu.

Najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie. 

Muzyka

Na zajęciach muzycznych uczymy się słuchać i powtarzać rytm, klaskać, chodzić w rytm muzyki, śpiewać, oddychać prawidłowo – torem przeponowym, ćwiczyć dykcję, koordynację wzrokowo- słuchowo – ruchową, utrwalać kolory, strony prawa, lewa, uczyć melodii i tekstu.

Ekologia

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu kształtuje właściwą postawę wobec środowiska. W trakcie zajęć dzieci zdobywają, poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie. Wyrabiają umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka. Szczególny nacisk kładziemy na nabycie przez naszych wychowanków nawyku gospodarowania odpadami: segregowania, recyklingu i utylizacji.

Taniec

Nasze placówki  współpracują:

 • Szkoła Tańca „Taneczna Akademia Sukcesu”  Teresa Sachajko -Instruktor Aleksandra Różańska
 • Szkoła Tańca Motion Mateusz Dreling – instruktor Julia

Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem, która pozwala pozbyć się nadmiaru energii i wprowadzić dzieci w świat twórczości oraz rozwijać ruchowo.

Zajęcia sportowe

Gimnastyka poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia organizm i kształtuje prawidłową postawę u dzieci. Zajęcia są przygotowane w taki sposób aby rozwijać orientacje przestrzenną, zręczność, refleks, spostrzegawczość i koordynacje ruchową. W pogodne dni gimnastyka odbywa się na świeżym powietrzu. Nasze przedszkole współpracuje z firmą Sportowe Dzieciaki .

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie SPORTOWE DZIECIAKI
Osoba kontaktowa: Tomasz Koniczek
Tel: (+48) 889 028 282
[email protected]