Cennik 2023

Opłaty za pobyt i edukację w Żłobku Elfy

Czesne 1150zł za pobyt i edukację dziecka w żłobku. Obejmuje udział we wszystkich zajęciach dodatkowych zorganizowanych przez Żłobek.

Opłata za posiłki: dieta zwykła 15zł/dzień, pozostałe diety 17zł/dzień – opłata za całodniowe wyżywienie Dziecka w placówce. Opłata ruchoma, naliczona zgodnie z zgłoszona nieobecnością dziecka. Informacja o nieobecności Dziecka powinna być zgłoszona dnia wcześniejszego do godziny 17:30 w innym przypadku opłata zostaje naliczona.

Wykaz serwowanych posiłków(jadłospis) dostępny jest w przedszkolu na tablicy informacyjnej.

Opłata początkowa 400 zł – opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu; jednorazowa, opłata bezzwrotna.

Opłat za przedszkole należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe

23 1050 1025 1000 0090 7969 4569

UWAGA! Pobyt dziecka w Przedszkolu po godzinie 17.30  wymaga wcześniejszego uzgodnienia a dodatkowa odpłatność wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.