Cennik 2023

Opłaty za pobyt i edukację w Przedszkolu „Elfiki”

Czesne 730zł zł pobyt i edukację dziecka w przedszkolu, obejmuje udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego a także zajęcia dodatkowe zorganizowane przez Przedszkole. Wliczona jest opłata za posiłki przypadające na czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wykaz serwowanych posiłków (jadłospis) dostępny jest w przedszkolu na tablicy informacyjnej.

Opłata początkowa 400 zł opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu; jednorazowa, opłata bezzwrotna.

Opłat za przedszkole należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe: 23 1050 1025 1000 0090 7969 4569

UWAGA! Pobyt dziecka w Przedszkolu po godzinie 17.30 wymaga wcześniejszego uzgodnienia a dodatkowa odpłatność wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.