11 urodziny Przedszkola i Żłobka!

Dziś nasze przedszkole i żłobek ma urodziny 🎂 wszyscy mają odświętne miny. Są życzenia, kwiaty i łzy wzruszenia, lecz my coś ważnego mamy do powiedzenia. Od 11 lat nasze przedszkole i żłobek otwiera Dzieciom drogę na świat 👦👧 Przed nami jeszcze wiele do zrobienia… do zrealizowania nowe cele i marzenia.
A nasze przedszkole i żłobek za co się chwali? 👏 PONIEWAŻ W DUŻYCH I MĄDRYCH LUDZI ZMIENIAJĄ SIĘ NASI MALI!
Dziękujemy za wspólne lata ♥️👨‍👩‍👧

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to dodatkowe świadczenie, które rodzice mogą przeznaczyć np. żłobek, nianię lub samodzielną opiekę nad dzieckiem. Sejm przyjął ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, rozwiązania której mają wejść w życie zasadniczo 1 stycznia 2022 r. Obsługą procesu przyjmowania wniosków, przyznawania i wypłaty ww. świadczenia zajmie się ZUS. Przywołana ustawa zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, np. pierwszych dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj również nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.