Zajęcia z logopedą

Systematyczne grupowe zajęcia podczas których realizowane są cele wynikające z potrzeb  dzieci, z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod terapeutycznych.

W trakcie zajęć terapeutycznych staramy się podążać za dzieckiem, dostosowując zadania do jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i gotowości działania. Wykorzystujemy elementy wielu metod, by zajęcia były atrakcyjne, interesujące i efektywne, by przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze.

Zajęcia grupowe z możliwością umówienia spotkań indywidualnych.