Muzyka

Na zajęciach muzycznych uczymy się słuchać i powtarzać rytm, klaskać, chodzić w rytm muzyki, śpiewać, oddychać prawidłowo – torem przeponowym, ćwiczyć dykcję, koordynację wzrokowo- słuchowo – ruchową, utrwalać kolory, strony prawa, lewa, uczyć melodii i tekstu.