Zajęcia z psychologiem

Zajęcia mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego Dziecka. Zazwyczaj są to spotkania grupowe. Organizowane są także warsztaty dla Rodziców/Opiekunów mające na celu pomóc prawidłowo kształtować relacje z dzieckiem, lepiej komunikować się i poznać potrzeby Dziecka oraz zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych.

Dodatkowo istnieje możliwość umówienia indywidualnej konsultacji z Psychologiem