Rytmika

Zajęcia rytmiczne mają na celu rozwijać wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci. Rozbudzają zamiłowanie do muzyki, śpiewu i tańca, doskonalą poczucie rytmu. W czasie roku szkolnego dzieci prezentują swoje umiejętności muzyczne i taneczne na uroczystościach na przykład z okazji Dnia Babci, Dziadka, Mamy, Taty, Jasełek itp.