Podstawa prawna Przedszkola

Podstawę prawną  stanowi USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Prezydent Miasta Białegostoku zaświadcza, że placówka została wpisana do ewidencji poz.494 pod nazwą Przedszkole”Elfiki” data wpisu 24/08/2020