Krasnale

Jesteśmy grupą dzieci 5,6-letnich. W naszej grupie pracuje

  • mgr Anna Januszyk
  • mgr Katarzyna Dąbrowska – Panczew

Każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć poznajemy litery, uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej lub bajek.

GodzinaCo wtedy robimy?
6.30 – 8.00Powitanie przybywających dzieci, pożegnanie Rodziców, słuchanie czytanych przez opiekunkę bajek, zabawy dowolne zgodne z preferencjami dzieci.
8.00 - 8.30Śniadanie
8.30 – 10.30Zajęcia edukacyjne (zajęcia z podstawy programowej z nauczycielem wychowania przedszkolnego, zorganizowane zajęcia dodatkowe m.in. taneczne, sportowe, językowe, plastyczne itp.
11.00 - 11.30Zupa
11.30-12.30Zajęcia edukacyjne (zajęcia z podstawy programowej z nauczycielem wychowania przedszkolnego, spacer, zorganizowane zajęcia dodatkowe m.in. taneczne, sportowe, językowe, plastyczne itp.
12.30 - 13.00Obiad
13.00 - 14.30Zabawy integrujące, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ogólnorozwojowe lub wyjście na dwór
14.30 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Czas wolny
16.00 - 17.30Czas do dyspozycji nauczycieli (zabawy dowolne i kierowane, elementy treningu behawioralnego, bajkoterapia, zajęcia ruchowe przy muzyce, zajęcia dodatkowe wg potrzeb i sugestii Rodziców), rozmowy z Rodzicami odbierającymi dzieci, rozchodzenie się dzieci do domów.