PODSTAWA PRAWNA PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna Przedszkola – art.82 ust.3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.)


Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.