Zajęcia z psychologiem

Zajęcia mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego Dziecka. Zazwyczaj są to spotkania grupowe. Organizowane są także warsztaty dla Rodziców/Opiekunów mające na celu pomóc prawidłowo kształtować relacje z dzieckiem, lepiej komunikować się i poznać potrzeby Dziecka oraz zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych.

Dodatkowo istnieje możliwość umówienia indywidualnej konsultacji z Psychologiem

Rytmika

Zajęcia rytmiczne mają na celu rozwijać wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci. Rozbudzają zamiłowanie do muzyki, śpiewu i tańca, doskonalą poczucie rytmu. W czasie roku szkolnego dzieci prezentują swoje umiejętności muzyczne i taneczne na uroczystościach na przykład z okazji Dnia Babci, Dziadka, Mamy, Taty, Jasełek itp.

Język angielski

Nasze Przedszkola oferują opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6  roku życia. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, tak aby stymulować ich rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny. Duża przestrzeń ułatwia małemu dziecku dojrzewanie społeczne, nauczy samodzielności oraz zgodnego współdziałania z rówieśnikami. Nasze przedszkola to kolorowy, bajkowy raj z dziecięcych marzeń. Posiadamy przytulne i kolorowe sale do zabaw cichych i ruchowych. Zapewniamy ciepłą, profesjonalną opiekę, aby Twoje dziecko czuło się u nas dobrze i swobodnie.

W naszych placówkach realizowana  jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo  nasza przedszkolna oferta zapewnia Dzieciom rozszerzenie podstawy programowej o różnorodne zajęcia: