mgr Wioleta Karpowicz – Kierownik Żłobka/Wychowawca w grupie Sówek

Ukończyła studia na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Posiada tytuł licencjata  z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i tytuł magistra z pedagogiki rewalidacyjnej. W trakcie nauki zdobywała wiedzę i doświadczenie podczas kursów i praktyk zawodowych. M.in. ukończyła kurs/szkolenie z umiejętności wychowawczych w pracy opiekuna-wychowawcy. Uczęszczała na praktyki zawodowe w SP 50 w Białymstoku, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Zaczerlanach. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyła również przez wolontariat w SP34 w Białymstoku.

Praca z dziećmi sprawia jej satysfakcję i radość. Stara się poznać indywidualne potrzeby każdego swojego wychowanka. Pomóc w odkrywaniu codziennej rzeczywistości, nauce samodzielności i co najważniejsze budowaniu poczucia bezpieczeństwa podczas przebywania w placówce.

Jako kierownik żłobka odpowiedzialna jest za sprawy organizacyjne placówki.

W życiu prywatnym jest żoną i mamą i interesuje się turystyką i literaturą.