REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Kochani Rodzice dnia 14.02.2013 roku Żłobek ELFY został wpisany do REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH prowadzonego przez Prezydenta Miasta Białystok.

Zgodnie z ustawą z dn.4 lutego 2011roku o Opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz.U.Nr 45,poz.235) Żłobek Elfy otrzymał pozytywną opinię inspektorów z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jesteśmy jedną z nielicznych Prywatnych Placówek która posiada
WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W BIAŁYMSTOKU
Link do rejestru:

http://www.bip.bialystok.pl/640-rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych/lang/pl-PL/default.aspx

Żłobek Elfy jest w ścisłej współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku.