Oferta naszej placówki:

 

Rekrutacja do przedszkola i żłobka trwa cały rok!!

Do żłobka przyjmowane są Maluchy od 6 miesiąca życia.

Przedszkolaki są to Dzieci od 2 roku życia.

Zajęcia Ogólnorozwojowe


Zajęcia oparte są na różnych metodach wczesnej edukacji, prowadzone są w formie wesołej zabawy. Skupiamy się na całym rozwoju dziecka: jego ruchu, intelekcie, emocjach i aspekcie społecznym. Wykorzystujemy proste formy zabawy, masażyki różnych części ciała, skupiamy się aspekcie poznawczym, podpowiadamy jak udoskonalić umiejętności wychowawcze oraz jak odkrywać i rozwijać zdolności dziecka. Pokazujemy proste zabawy paluszkowe, zabawy ruchowe, muzyczne, językowe.

Zajęcia teatralne


Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuję naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji, na przykład: w śpiewie, mowie, geście, ruchu. Zabawy teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.

Zajęcia na świeżym powietrzu


Zajęcia w terenie wpływają korzystnie na zdrowie i psychiczne odprężenie dzieci. Wyrabiają zaradność, samodzielność, wytrzymałość, umiejętność zespołowego działania, inicjatywę ,pomysłowość , zmysł organizacyjny, stwarzają okazję do współzawodnictwa. Rozbudzają zainteresowania otaczającym światem, umiłowanie i poszanowanie przyrody. Uczą orientacji i swobodnego poruszania się w terenie.