Zajęcia sportowe

Gimnastyka poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia organizm i kształtuje prawidłową postawę u dzieci. Zajęcia są przygotowane w taki sposób aby rozwijać orientacje przestrzenną, zręczność, refleks, spostrzegawczość i koordynacje ruchową. W pogodne dni gimnastyka odbywa się na świeżym powietrzu. Nasze przedszkole współpracuje z firmą Sportowe Dzieciaki.

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie SPORTOWE DZIECIAKI
Osoba kontaktowa: Tomasz Koniczek
Tel: (+48) 889 028 282
tkoniczek@przedszkoliada.pl