PLAN DNIA – STARSZAKI

PLAN DNIA DLA DZIECI od 2 roku życia

6.45 – 8.00- powitanie przybywających dzieci, pożegnanie Rodziców, słuchanie czytanych przez opiekunkę bajek, zabawy dowolne zgodne z preferencjami dzieci
8.00 – 8.30- pierwsze śniadanie
8.30 – 9.00 – prace porządkowe,czynności higieniczne
9.00 – 10.00 – zabawy integrujące, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ogólnorozwojowe lub wyjście na dwór lub werandowanie (spacer, poznawanie najbliższego otoczenia, zabawy na świeżym powietrzu
10.00-10.10 – drugie śniadanie
10.10-10.30 – prace porządkowe, czynności higieniczne(w tym trening czystości dla najmłodszych)
10.30 – leżakowanie, spanie
12.00 – 13.30 – obiad
13.30-14.30- zajęcia edukacyjne (zabawy z językiem polskim, zadania wynikające z realizacji planu pracy na dany tydzień/miesiąc, zajęcia indywidualne i grupowe, rytmika, zajęcia wokalno-teatralne, zajęcia plastyczne, dodatkowe zajęcia wg zapotrzebowania i sugestii Rodziców)
14.30 – 15.00 – czynności higieniczne (w tym trening czystości dla najmłodszych)
15.00 – 15.30 – podwieczorek
15.30-16.00- czynności higieniczne(w tym trening czystości dla najmłodszych)
16.00-…-czas do dyspozycji opiekunów (zabawy dowolne i kierowane, elementy treningu behawioralnego, bajkoterapia, zajęcia indywidualne z logopedą, zajęcia ruchowe przy muzyce, zajęcia dodatkowe wg potrzeb i sugestii Rodziców), rozmowy z Rodzicami odbierającymi dzieci, rozchodzenie się dzieci do domów.