mgr Magdalena Ryżyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazywam się Magdalena Ryżyk. Mam 26 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam licencjat o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie o specjalności opiekuńczo – wychowawczej. Od zawsze praca z dziećmi sprawiała mi wielką satysfakcję. Uważam, iż każde dziecko jest niepowtarzalne i wyjątkowe, dlatego w pracy moim celem jest poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Staram się kształtować w dzieciach twórczą postawę, rozwijać ich indywidualne zainteresowania oraz uzdolnienia. Każdy dzień jest dla mnie nowym wyzwaniem, a poprzez pozytywne nastawienie i uśmiech chcę zapewnić dzieciom poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.